Boerenbedrijf

Boerenbedrijf

De gronden tussen de Vecht en Eem kennen een rijk agrarisch verleden. De organisatie van Erfgooiers in het Gooi heeft eeuwenlang bestaan en is pas in de zeventiger jaren opgeheven. De boeren gebruikten de heide voor het laten grazen van hun schapen, de meenten voor de koeien en paarden, de engen voor het verbouwen van landbouwgewassen en de maatlanden voor het verkrijgen van hooi. De arme zandgronden leverden maar weinig op zodat de welvaart daar gering was. Vele werktuigen bleven lang eenvoudig en lang in gebruik.